Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Το ημερολόγιο του άνθους μου - Αλίνα Ρέγες

Το ημερολόγιο του άνθους μου - Αλίνα Ρέγες

[...]

   Δυο χιλιάδες χρόνια μετά τη γέννηση του θεού της αγάπης, αφού έτσι μετράμε, κάθε χρόνος θα είναι ανθηρός ή δεν θα υπάρξει: Ανθηρός έρως είναι η ζωή!
   Ανθηρός, παραπλανητικός, αφού η αγάπη είναι περιπλανώμενος θεός.
   Χρηστική, αφού το μόνο μέτρο της αγάπης είναι να αγαπάς χωρίς μέτρο.
   Από τον πόθο γεννιέται η αγάπη, είναι η σκληρότητα και το καθημερινό της θαύμα.
   Αλλά η αγάπη είναι ικανή για δυο πιο μεγάλα ακόμα θαύματα, και πιο σπάνια: να γεννά τον πόθο εκεί που δεν θα μπορούσε ποτέ να γεννηθεί μόνος του· και να μην υπακούει στον πόθο εκεί που δεν πρέπει να νικήσει.

[...]

~

Απόσπασμα από 'Το ημερολόγιο του άνθους μου' - Αλίνα Ρέγες